آرمانی

خدمات حقوقی و قانونی و وکالت
  • موسسه ثبت آرمانی ارایه خدمات جدید (طراحی سایت به صورت رایگان)

    ارتقا و بهینه سازی سایت موسسه آرمانی ثبت 

    باتوجه به درخواست‌های مکرر کاربران، وب سایت جدید موسسه آرمانی ثبت  از  22/11/1396 به روزرسانی و به صورت رسمی فعالیت ...

  • توسط گروه وکلای آرمانی برگزار می‌شود:

    جشنواره شگفت انگیز ثبت برند

    فرایند ثبت برند یک فرایند زمان‌بر است که شامل ثبت سامانه برند، تخصیص وکیل جهت پیگیری در اداره ثبت مالکیت معنوی و نها ...