خانه مهندسی صنایع

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • برگزاری یازدهمین سمینار آشنایی با بازار کار مهندسی صنایع و مدیریت در ایران

    سمینار بازار کار مهندسی صنایع و مدیریت

    مطمئنا بسیاری از دانشجویان رشته مهندسی صنایع، دید واضحی نسبت به آینده شغلی و کاری و مهارت‌های لازم برای بازار کار خو ...