پیشکسوتان

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • با یک دوره یک عکاس خوب شوید

    آموزش عکاسی

    دوره آموزش عکاسی در آموزشگاه پیشکسوتان بعنوان قدیمی‌ترین آموزشگاه شمال تهران از سال 1371 که با عنوان دوره عکاس دیجیت ...

  • آموزش دکوراسیون داخلی طراحی داخلی

    دوره جامع معماری و دکوراسیون داخلی

    دوره جامع دکوراسیون داخلی و طراحی معماری داخلی در آموزشگاه معماری پیشکسوتان با قدمت 25 سال و با استفاده از اساتید بس ...