گاماپلاس

انتشارات، رسانه و کتاب
  • روش مطالعه درس شیمی برای آمادگی در کنکور سراسری

    چگونه شیمی بخوانیم؟

    روش مطالعه دانش آموزان حرفه‌ای کنکور برای درس شیمی از سه بخش تشکیل می‌شود: 1. یادگیری 2. تست زنی 3. مرور. هر دانش ...