ایده پردازان مهر سپاهان

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • چالش کار با سیستم در سازمان‌ها

    سازمان‌ها و افراد برای ورود به دنیای کسب و کار با چالش‌های زیادی رو به رو هستند یکی از بزرگترین چالش‌های موجود، کار ...

  • جای خالی علم در صنعت کشور

    جای خالی دانش و علم مدیریت در صنایع کشور به خوبی حس می‌شود. مدیران همه مشکلات را به گردن دولت و شرایط اقتصادی می‌اند ...