شرکت کاین سامانه

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • رتبه‌بندی شرکت‌ها، ضرورتی ملی

    محمود اولیائی رئیس هیات مدیره انجمن مشاوران مدیریت ایران گفت: تکیه‌ بر ارزیابی و رتبه‌بندی‌های حرفه‌ای توسط مراکز مع ...