گروه برنامه نویسی نوین دولوپرز

صنایع دیجیتال، رایانه و کامپیوتر، سخت افزار و نرم افزار