اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 140012035723017437

آشنایی با تعبیر خواب دستبند

کد: 140012035723017437

https://bit.ly/3h3dWHl

، تهران , (اخبار رسمی): انسان در هنگام خواب دیدن از سطح هوشیاری پایینی برخوردار است و از بعد زمان و مکان زمینی خارج می‌شود. خواب انواع مختلفی دارد به گفته برخی از معبران خواب‌هایی که در انتهای شب و بعد از نماز صبح دیده می‌شوند از صحت بیشتری برخوردارند. در این مقاله به تعبیر خواب دستبند از زبان معبران بزرگ پرداخته‌ایم.

تعبیر خواب دستبند برای دختران مجرد: اگر دختری مجرد در خواب ببیند که بزرگ یا پادشاهی به او دستبندی طلا میدهد به زودی ازدواج خواهد کرد و به شادی و کامیابی خواهد رسید.

تعبیر خواب دستبند

علم تعبیر خواب از زمان بسیار دور تا به امروز راهنمای بسیاری از افراد بوده است. در واقع انسان در هنگام خواب دیدن از سطح هوشیاری پایینی برخوردار است و از بعد زمان و مکان زمینی خارج می‌شود. خواب انواع مختلفی دارد به گفته برخی از معبران خواب‌هایی که در انتهای شب و بعد از نماز صبح دیده می‌شوند از صحت بیشتری برخوردارند. در مقاله زیر به تعبیر خواب دستبند از زبان معبران بزرگ پرداخته‌ایم.

تعبیر خواب دستبند مسی

تعبیر خواب دستبند معمولا به نزدیکان و بستگان اشاره دارد. از این رو دیدن دستبند مسی در خواب نشانی به مقام والا رسیدن یکی از نزدیکان مانند پدر، مادر، فرزند، همسر، خواهر، برادر و… می‌باشد. به طور کلی در تعبیر خواب شیء مسی آمده است چنان‌چه مس، سرخ و با کیفیت باشد دلیلی بر ثروت و رسیدن به منفعت است و اگر مایل به زرد باشد و به اصطلاح مرغوب نباشد دلیل بر ضرر می‌باشد. در بعضی دیگر از تعابیر در مورد شی مسی (مانند دستبند مسی) آمده است:

 نسبت به شرکای کاری خود احتیاط کنید ومراقب آن‌ها باشید.

ممکن است از طرف یک دوست اذیت شوید و باعث غم و ناراحتی شما شود.

خریدن شیء مسی دلیلی بر موفقیت و پیروزی شماست و فروختن آن می‌تواند نشانه‌ای بر فریب خوردن شما در امور پیش رو باشد.

اگر در خواب ببینید که با مس کار می‌کنید به این معنا است که مشکلاتی برای شما به وجود می‌آید.

تعبیر خواب دستبند برای دختران مجرد

اگر دختری مجرد در خواب ببیند که بزرگ یا پادشاهی به او دستبندی طلا میدهد به زودی ازدواج خواهد کرد و به شادی و کامیابی خواهد رسید.

اگر دختر مجردی دستبند طلای خود را گم کند نشانی از رسیدن نگرانی و شرمساری است.

به طور کلی خرید دستبند زنانه و یا داشتن دستبند طلا برای دختر مجرد دلیلی بر شوهر ثروتمند و ازدواج موفق است.‌

تعبیر خواب دستبند برای زن باردار

تعبیر خواب دستبند برای زن باردار چنین است که اگر زن بارداری دستبندی بخرد و از خرید آن راضی و خشنود باشد به معنای این است که زندگی زناشویی و روابط عاطفی خوب و موفقی دارد و نسبت به شوهر و خانواده‌اش متعهد است.

دیدن دستبندهای زیاد در خواب برای زن باردار به گونه‌ای که قدرت تصمیم گیری برای انتخاب و خرید آن‌ها را نداشته باشد به معنای ایجاد سردرگمی در زندگی واقعی‌اش می‌باشد.

همچنین اگر زن بارداری دستبندهای بسیاری در طرح و رنگ‌های مختلف بخرد دلیلی بر مواجه شدن با کارها و ماجراجویی‌های گوناگون و جدید می‌باشد.‌

تعبیر خواب دستبند نقره

تعبیر خواب دستبند نقره به نشانه این است که ممکن است کمی سختی، غم و ناراحتی به سراغ شما بیاید.

اگر در خواب شخص مسلمانی بر دست شخص غیر مسلمانی دستبند نقره بیاندازد تعبیر آن مسلمان شدن آن فرد می‌باشد.

تعبیر خواب دستبند بدل

تعبیر خواب دستبند بدل بر 12 وجه است:

اول: برادر

دوم : خواهر

سوم : شریک

چهارم : دوست

پنجم : رفیق و همراه

ششم : فرزند

هفتم : قوت و نیرومندی

هشتم : توانایی

نهم : ولایت و حکومت

دهم : مال

یازدهم : محبت

دوازدهم : پیشه و زراعت

در کل، تعبیر خواب دستبند بدل برای مردان زیاد خوب نیست و برای زنان بسیار نیکوست. نوشته اند که دستبند برای زنان در خواب شوهر است و برای مردان غم و اندوه است و میزان غم و اندوه به ارزش دستبند، و بزرگی و کوچکی آن مربوط می گردد.

تعبیر خواب دستبند آهنی می‌تواند دلیلی بر نزول غم و سختی باشد.

شکسته شدن دستبند بدلی در خواب می‌تواند دلیلی براز بین رفتن مال و ثروت و افول اقتصادی باشد. >> خرید دستبند مردانه

تعبیر خواب دستبند سیاه

در تعبیرخواب دستبند سیاه یا دستبندی با نگین‌های سیاه چنین آمده است که شخص خواب بیننده در زندگی زناشویی دچار اختلاف با همسرش می‌شود.

همینطور از آن جایی که دیدن دستبند درخواب به یکی از نزدیکان و بستگان مانند برادر، خواهر، فرزند، والدین و… برمی‌گردد. چنان‌چه رنگ آن سیاه باشد. دلیلی بر گرفتار شدن آن‌ها در غم، اندوه و ناراحتی است.

تعبیر خواب دستبند طلا برای زن متاهل

تعبیر خواب دستبند برای زنان معمولا خوب است و اشاره به روابط نیکو با شوهر دارد.

اگر زنی در خواب ببیند که دستبندی طلا بسته است که سنگین است تعبیرش این است که کسب و کار شوهرش بهتر می‌شود و در آن سود بیشتری خواهد داشت و مقام او نیز والاتر می‌شود.

اگر زن متاهی دستبند طلایش را گم کند به این معناسب که غم و اندوه به سراغ او می‌آید و در روابط عاطفی‌اش خلل به وجود می‌آید و یا اگر دستبندی طلا بیابد مالک آن خواهد شد.

اگر زن متاهلی دستبند طلایش را دور بیاندازد و یا آن را به کس دیگری ببخشد به معنای شکست واختلاف در روابط عاطفی و زناشویی او است.

به طور کلی داشتن دستبند طلا در دست برای زنان به معنای موفقیت و خوش شانسی است.

تعبیر خواب دستبند سبز زمرد

درواقع  تعبیر خواب دستبند با نگین‌های سبز زمردی نشانی بر به دست آوردن شهرت و جاه و جلال است.

اگر در خواب ببینید شخصی که دوستش دارید به شما دستبندی زمردی و سبز می‌دهد نشانی بر ثروتمند شدن اوست.

همچنین داشتن دستبند سبز می‌تواند دلیلی بر صاحب فرزند شدن، صاحب برادر شدن، به دست آوردن مال حلال، سخنان خوب و پسندیده و… باشد.

به طور کلی دیدن جواهر سبز زمردی در خواب نشانی بر ثروتمند شدن و کسب روزی حلال می‌باشد.

از آن جایی که رنگ سبز رنگ معنویت، خوش یمنی، شفا و برکت است از این رو دیدن دستبند سبز در خواب دلیلی بر بهبود بیماری‌ها، پیروزی، سلامت روح و جسم، و افزایش ثروت است. >> خرید دستبند دخترانه

تعبیر خواب دستبند عقیق

عقیق جزء سنگ‌های قیمتی و عبادی است که ارزش معنوی دارد و به همراه داشتن آن باعث ایجاد انرژی مثبت و احساس امنیت خاطر می‌شود.

اگر در خواب ببینید که دستبندی عقیق دارید می‌تواند بر خوشحالی و نشاط شما دلالت کند. اگر روی عقیق‌ها دعا و آیات قرآن حکاکی شده باشد نشانی بر وفور نعمت، خیر، برکت، ثروت و… می‌باشد. و می‌تواند دلیلی بر حل مشکلات و فراخی باشد.

تعبیر خواب دستبند عقیق از کسی گرفتن این است که از جانب او به شما منفعت و سودی می‌رسد و این مورد می‌تواند در مورد شما هم صدق کند و چنان چه شما دستبند عقیق را به کسی بدهید، خدمت و خیری برسانید.

اگر خواب ببینید که دستبند عقیق خود را گم کرده‌اید به این معناست که مال و ثروت از دست می‌دهید. همچنین گم کردن دستبند می‌تواند دلیلی برای از دست دادن فرصتی مناسب و نیک باشد.

در بعضی دیگر از تعابیر خواب برای شیء از جنس عقیق مانند دستبند آمده است که نشانی از گرفتن هدیه، خوشبختی که در انتظار آن نبوده‌اید، پیشرفت با بهای اندک و… می‌باشد.

مرجع مقاله: تعبیر خواب دستبند

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

نیلو شاپ

نیلو شاپ؛ مرجع تخصصی خرید بدلیجات شیک و خاص و جدید، شامل زیورآلات زنانه و مردانه، فعال به صورت آنلاین، و دارای مطالب مفید آموزشی در حوزه مد و فشن در مجله آنلاین نیلو مگ.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

شهر و جامعه