اطلاعات تماس
  • 091049*****
[نمایش اطلاعات]
کد: 140202267287119389
در دسترس نیست

جناب آقای متین آقایی به عنوان روابط عمومی سبک جهانی استریت فایتر منصوب شد.

انتصاب روابط عمومی فدراسیون جهانی استریت فایتر در استان آذربایجان شرقی

کد: 140202267287119389

، تهران , (اخبار رسمی): طی حکمی از سوی کیوشی دکتر سید حسن طیبی بنیانگذار و ریاست جهانی فدراسیون جهانی استریت فایتر بنا به درخواست ریاست کمیته بدنسازی فدراسیون استریت فایتر تاپ مستر ظریف الله جبار زاده جناب آقای متین آقایی به عنوان روابط عمومی این فدراسیون در استان آذربایجان شرقی منصوب و حکم ایشان تقدیمشان گردید.

انتصاب روابط عمومی فدراسیون جهانی استریت فایتر در استان آذربایجان شرقی
روابط عمومی سبک جهانی استریت فایتر در استان آذربایجان شرقی

جناب آقای متین آقایی قهرمان پِرِس سینه استان آذربایجان شرقی در سن ۲۰ سالگی و از رزمی کاران در رشته استریت فایتر و هالا اهل تبریز به عنوان روابط عمومی فدراسیون جهانی استریت فایتر منصوب شد.

طی حکمی از سوی کیوشی دکتر سید حسن طیبی بنیانگذار و ریاست جهانی فدراسیون جهانی استریت فایتر ، بنا به درخواست ریاست کمیته بدنسازی فدراسیون استریت فایتر در استان آذربایجان شرقی تاپ مستر ظریف اللّٰه جبار زاده ، جناب آقای متین آقایی از قهرمانان پِرِس سینه استان به عنوان روابط عمومی این فدراسیون در استان آذربایجان شرقی منصوب و حکم ایشان تقدیمشان گردید. قسمتی از شرح وظایف کمیته روابط عمومی :

به علمِ مدیریتِ چرخهٔ اطلاعات، مابینِ یک فرد یا سازمان (اعم از بازرگانی و اقتصادی و دولتی یا سازمان مردم‌نهاد)، با عموم اطلاق می‌گردد.

روابط عمومی به مثابهِ پُلی است میان یک سازمان و مخاطبان آن. روابط عمومی عبارت است انتقال و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظرات مدیریت مؤسسه به مخاطبان ان و انتقال تجزیه و تحلیل اطلاعات این گروه‌ها به مدیریت به منظور ایجاد همسویی و هماهنگی در علایق و منافع.

روابط عمومی مجموعه‌ای از اقدامات و کوشش‌های حساب‌شده‌ای است که هر سازمان برای برقراریِ ارتباطاتِ مؤثر و هدفمند با گروه‌هایی که با آن در ارتباط‌اند، انجام می‌دهد.

روابط عمومی، روبه‌رو شدنِ یک سازمان یا مؤسسه با مخاطبانش را از طریق پرداختن به موضوعات و مطالب و اخباری انجام می‌دهد که به منافعِ مشترک آن‌ها مربوط است. سخنرانی در کنفرانس‌ها، همکاری با رسانه‌ها و بهره‌وری از آنها، ارتباطات بحران، اشتغال به امورِ اجتماعی از طریق رسانه‌ها و ارتباط با کارکنان، در زُمرهٔ وظایف این حرفه است. فعالیتِ روابط عمومی، چندان مستقیم و ملموس نیست و همین، فرق آن با تبلیغات است. روابط عمومی می‌تواند برای ساختن روابطِ تفاهم‌آمیز با کارکنان، مشتریان، سرمایه‌گذاران، رأی‌دهندگان و عموم مردم به کار رود.

تقریباً هر سازمانی که با افکار عمومی سروکار دارد و نیازمند ارائه‌ٔ تصویرِ روشنی از خود نزد آن است، گونه‌ای از روابط عمومی را به خدمت می‌گیرد. برخی از رشته‌های مرتبط تحت نام ارتباطات شرکتی نظیرِ روابط رسانه‌ای، روابط سرمایه‌گذاری، ارتباطات داخلی و روابط کارْ وجود دارند که به فعالیت‌های روابط عمومی ربط دارند. کارکنانِ روابط عمومی عموماً توجه خود را به ساختن مناسباتشان با کسانی معطوف می‌کنند که به همسازی با آن‌ها بینجامد. کارکنان روابط عمومی باید بدانند که چطور به شکلی شفاف بنویسند، صحبت کنند و با تجزیه و تحلیلِ امورِ مربوطِ به سازمان و مؤسسه‌یِ خود، به رفع و رجوع مسائل بپردازند. این مهارت‌ها به شدت مورد نیازند، زیرا در رشته‌یِ روابط عمومی، ارتباطِ پیوسته‌ای میانِ کارکنان و کسانی وجود دارد که در تعیینِ سَمتِ سیاست‌های همگانی، نقش ایفا می‌کنند. کارکنانِ روابط عمومی همچنین باید به اندیشه‌ورزیِ انتقادی بپردازند تا بتوانند به واسطهٔ این مهارت، به حلِ مشکلاتِ احتمالیِ مشتریان و موکلانِ خود اقدام کنند.

روابط عمومی دارای چندین قلمروِ کاریِ مشخص است و از همه مقبول‌تر، روابط عمومی مالی، روابط عمومی فراورده و روابط عمومی بحران است:

روابط عمومی مالی عمدتاً اطلاعات گزارشگران تجاری را فراهم می‌کند.

روابط عمومی فراورده برای یک فراوردهٔ ویژه یا خدمات (به جای استفاده از آگهیِ بازرگانی) شهرت به دست می‌آورد.

روابط عمومی بحران به اتهام‌هایِ ناروا و اطلاعاتِ نادرست پاسخ می‌دهد.

_ بنیانگذار و ریاست جهانی فدراسیون جهانی استریت فایتر کیوشی دکتر سید حسن طیبی بنیان شده در سال ۲۰۰۵ میلادی

_ بنیانگذار و ریاست جهانی دانشگاه جهانی ورزش جناب آقای دکتر سید حسن طیبی بنیان شده در سال ۲۰۰۷ میلادی

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سبک جهانی استریت فایتر

بنیانگذار و ریاست جهانی فدراسیون جهانی استریت فایتر کیوشی دکتر سید حسن طیبی بنیان شده در سال ۲۰۰۵

اطلاعات تماس
  • 091049*****
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

تازه‌های ورزش