اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 140206077458319037
در دسترس نیست

برگزاری مسابقات جهانی دانشگاه جهانی هنر بخش ورزش های آبی (شنا) W.U.A

برگزاری مسابقات جهانی دانشگاه جهانی هنر

کد: 140206077458319037

، تهران , (اخبار رسمی): برگزاری مسابقات جهانی دانشگاه جهانی هنر World University of the Arts (W.U.A) در بخش ورزش های آبی (شنا) در تاریخ ۲۰۲۳/۰۸/۰۶ به مدت زمان یکماه ، بنیانگذار و ریاست جهانی دانشگاه جهانی هنر جناب آقای دکتر سید حسن طیبی و معاون و دبیرکل دائمی جهانی جناب آقای دکتر حمید قلی زاده

برگزاری مسابقات جهانی دانشگاه جهانی هنر
پوستر مسابقات جهانی دانشگاه جهانی هنر بخش ورزش های آبی (شنا)

این مسابقات به صورت المپیک ورزشی در تمامی رشته های ورزشی در لِوِل جهانی برگزار می کند.

در تمامی رشته های ورزشی
In all sports
در بخش ورزش های آبی (شنا)
In water sports (swimming)
مسابقه چهارگانه شنا حکم و مدال اول تا سوم و سوم مشترک
Swimming quadruple competition, Certificates and medals from first to third and joint third place
مسابقه شنا ۵۰ متر، سرعتی ۱۰۰ متر، استقامتی و آزاد ۲۰۰ متر (در چهار استایل شنا تقسیم میشه)
50m swimming race, 100m sprint, 200m endurance and freestyle competition (divided into four swimming styles)
ثبت رکورد در آب
Records in water
شامل : مدت هواگیری در آب، حمل وزنه در آب، زیر آبی، دویدن در آب، شنا با دست بسته و شنا با دست و پای بسته به سبک مومیایی
Includes: breathing time in water, weight bearing in water, swimming under water, running in water, swimming with closed hands and swimming with closed hands and feet mummy style
طولانی شنا کردن بدون وقفه
Long swim without stopping
طولانی پای دوچرخه زدن
Swimming in the style of cycling legs for a long time
انواع شیرجه زدن
Diving
توجه : عزیزانی که ثبت رکورد انجام بدهند در حکم شان به عنوان ثبت رکورد ثبت می شود
Note: The loved ones who register a record will be recorded in their certificate as a record holder
عزیزانی که در مسابقه اول شدند و تمایل به ثبت رکورد دارند در زمینه‌هایی که قرائت شد می توانند شرکت کنند
Those who won the first place in the competition and want to set a record can participate in the mentioned disciplines
اون دسته عزیزانی که در مسابقه به هر طریقی نتوانستند مقام کسب کنند می توانند برای ثبت رکورد اقدام بفرمایند
Those athletes who could not win a medal in any way in the competition can apply for a record.
هدف از برگزاری مسابقات، محک زدن عزیزان برای خودشان، بابت خودباوری و اینکه همزمان با تمام کشورهای جهان برگزار خواهد شد، 
The purpose of holding the competition is to test the loved ones for themselves, for their self-confidence and that it will be held simultaneously with all the countries of the world.
حس انگیزه و منش قهرمان و پهلوان پروری و اینکه یک رقابت دوستانه داشتن در سراسر جهان و اینکه کمک به توسعه ورزش شنا و حمایت از جانب مسئولین از عزیزان ورزشکار بابت دست ‌آوردهاشون، حتی عزیزانی که در شنا مقام کسب نکردند با زدن رکورد اسمشون درجهان ثبت میشه و این خودش یک انگیزه و روحیه خواهد بود برای کشف استعدادهای برتر
The sense of motivation and character of a champion and a warrior, and having a friendly competition all over the world, and helping to develop the sport of swimming and supporting the sportsmen's loved ones for their achievements, even those who did not win a place in swimming, have their names recorded by setting a record. It is possible and this will be a motivation and spirit to discover top talents
توجه : در ثبت رکورد با توجه به فیزیکال بدن ثبت رکورد بررسی می شود! 
Note: In recording the record, the record is checked according to the physical body of the record!
به عنوان مثال : ورزشکاری که وزن بالایی دارد اما با توجه به وزنشون رکورد خوبی رو زدند و دیگر عزیزی وزن مناسب دارد و ایشان هم همان رکورد را زدند، 
For example: an athlete who has a high weight, but according to their weight, they set a good record, and another person has a suitable weight, and they also set the same record.
پس هر دو عزیز به عنوان برتر انتخاب و اسمشون در ثبت رکورد با توجه به فیزیکال بدن ثبت خواهد شد نسبت به سن، قد و وزن!
So, both dear ones will be selected as the best and their names will be recorded in the record according to their physical body, age, height and weight!

​​​​اهداء حکم و مدال ازطریق دانشگاه جهانی هنر ، 
Giving certificates and medals through the World University of the Arts (W.U.A),
فدراسیون جهانی استریت فایتر 
World Federation Street Fighter (W.F.S.F)

و سه کنفدراسیون بزرگ در جهان (ایمارو، ایمارو اسپرت و تافیسا) 
and the three biggest confederations in the world (Imaro, Imaro Sport and Tafisa)

و انجمن بین المللی ورزش های همگانی تفیسا 
and Tafisa International Association of Public Sports

و سازمان های جهانی مبارزه در آب، 
and World Water Fight organizations,
ورزش های آبی و شنا تقدیم می شود
 Water sports and swimming are offered

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

فدراسیون جهانی استریت فایتر

در راستای هنرهای رزمی خیابانی و آموزش بدون حداقل آسیب تشکیل شده و بصورت صد در صد قانونی ، حقوقی، حقیقی و رسمی در جهان به ثبت رسیده است، بنیان شده در سال ۲۰۰۵

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

تازه‌های ورزش