ویشاتو

تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر وب
  • ما در ویشاتو، نه من!

    برای چراغ همسایه‌ات هم نور آرزو کن، بی شک حوالی‌ات روشن‌تر خواهد شد. به راستی در دنیای امروزی که زندگی می‌کنیم چقدر ...

  • ویشاتو، جایی که آرزوها اتفاق می‌افتند

    معرفی اولین سرویس اشتراک‌گذاری آرزوها

    ویشاتو یک سرویس برای رسیدن به آرزوها است، بستری برای همه افراد تا بتوانند در آن آرزوها، خواسته‌ها و نیازمندی‌های خود ...