ادونس کلینیک مرکز تخصصی ارتوز و پروتز سلیمانی

سایر مراکز و اماکن
  • همه آنچه که باید درباره سوند بدانیم

    سوند چیست؟

    سوند به عنوان یکی از وسایل پرمصرف پزشکی شناخته می‌شود. زمانی که افراد در تخلیه طبیعی ادرار دچار مشکل شوند، از سوند ا ...

  • مراکز اسکن کف پا در تهران

    اسکن کف پا برای بسیاری ناشناخته است. می توان گفت افراد با مراجعه به مراکز اسکن کف پا میتوان نسبت به اسکن کردن کف پای ...