موسسه حقوقی و بین‌المللی پارسا

خدمات حقوقی و قانونی و وکالت
 • موسسه حقوقی و بین‌المللی پارسا تقدیم‌ می‌کند:

  سمینار مهاجرت به آلمان

  سمینار مهاجرت به آلمان در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ با موضوع جاب آفر و بلو کارت، امکان سنجی شغلی و جستجوی کار در آلمان و ج ...

 • موسسه حقوقی و بین‌المللی پارسا برگزار می‌کند:

  سمینار تخصصی تحصیل در ایتالیا

  سمینار تخصصی تحصیل در ایتالیا روز پنجشنبه 10 مرداد 1398 ساعت 16 در موسسه حقوقی و بین‌المللی پارسا برگزار می‌شود.

 • موسسه حقوقی و بین‌المللی پارسا برگزار می‌کند:

  سمینار مهاجرت به کانادا

  سمینار مهاجرت به کانادا، 7 مرداد 1398 در موسسه حقوقی و بین المللی پارسا برگزار خواهد شد.