آکادمی شنا امپراطور

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • آب درمانی و درمان بیماری‌ها

    آب درمانی، استفاده از آب در درمان امراض مختلف از جمله آرتروز و دردهای روماتیسمی است. آب درمانی با شنا متفاوت است؛ زی ...

  • نقش بدنسازی در شنای قهرمانی

    قطعا نقش بدنسازی در شنای قهرمانی غیر قابل انکار و بدنسازی برای ماندن در قهرمانی اجتناب‌ناپذیر است. اما آنچه که بحث د ...

  • رسیدن به تناسب اندام با شنا

    رسیدن به تناسب اندام با شنا از نگاهی نه تنها کاری سخت یا طاقت فرسا نیست، حتی با رعایت کردن چند پارامتر ساده می‌تواند ...