سامانه حامی

تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر وب
  • حامی نیاز به تغییر است

    به روزرسانی سامانه حامی

    تقریبا 9 ماه از فعالیت سامانه حامی می گذرد و به عنوان اولین پلتفرم حمایت از استارت آپ های نوپا ما باید همواره درحال ...

  • هر آنچه که باید راجب سامانه حامی بدانید.

    سامانه حامی چیست؟

    سامانه حامی اولین پلتفرم حمایت از استارت آپ های نوپا در ایران کار خود را از سال 98 شروع کرده است تا به الان هزاران ن ...