دکتر رضا ولی پور

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • بهترین درمان سنگ کلیه چیست؟

    سنگ‌های کلیه زمانی رخ می‌دهند که مواد معدنی و دیگر مواد موجود در ادرار شما به حالت کریستال در آمده و وارد کلیه‌ها شو ...