علف خرس

سایر نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌ها
  • آیا شما به خرید کردن اعتیاد دارید؟

    اختلال وسواس یا جنون خرید

    وسواس خرید به نام‌های زیادی،مانند اعتیاد به خرید، جنون خرید و اعتیاد به خرید غیرضروری معروف است. گرچه وسواس خرید ی ...