سلطان تجارت

خدمات بازرگانی، صادرات، واردات و گمرکی
 • ترخیص کار

  چرا ترحیص کار؟

  برای آنکه کالا به صورت قانونی در کشور به فروش برسد مستلزم آن است که روند واردات را به طور قانونی طی کند و روند ترخیص ...

 • آشنایی با شرکت سلطان تجارت بازرگان

  شرکت سلطان تجارت بازرگان با توجه به سال ها فعالیت در این زمینه از مهارت و تخصص بالایی برخوردار می باشد که بهترین خدم ...

 • اظهار کالا در ترخیص کالا

  اظهار کالا یکی مهمترین گام در زمینه ترخیص کالا به شمار می آید که می بایست با دقت بالا طی شود.