عینک آی لوک

پوشاک، کیف و کفش، چرم
  • جراحی اسمایل

    عمل جراحی اسمایل(SMILE LASIK) در سال‌های اخیر به عنوان یکی از جدیدیترین راه‌های اصلاح عیب انکساری خصوصا نزدیک بینی و ...

  • دستگاه OCT

    این وسیله به عنوان روشی غیرتهاجمی شناخته میشود که یک دید کراس سکشنال با دقت 10 تا 15 میکرون از لایه های شبکیه را د ...

  • تفسیر نقشه پنتاکم بلین آمبرژیو

    اکتازی و کراتوکونوس را میتوان با بررسی های ژنتیکی، برآمدگی قرنیه، خطای چشم، بیومکانیک و یا ضخامت قرنیه مورد بررسی قر ...