نخستین نیوزوایر بین المللی ایران

همراه اول

صنایع و خدمات مرتبط با تلفن‌های همراه ( موبایل)