اتاق بازرگانی ایران و آلمان

خدمات بازرگانی، صادرات، واردات و گمرکی
  • همکاری‌ تولیدکنندگان مواد غذایی ایران و صنایع آلمان

    هدف فروش صنایع به ایران نیست

    هدف ما فقط فروش نیست، بلکه همکاریهای طولانی مدت است و ضحور امروز ما به این معناست تا تقاضا و نیاز بازار ایران را درک ...

  • هیات تجاری باوارایا در اتاق تهران

    یک هیات تجاری از ایالت باوارایای آلمان، در اواسط شهریور ماه به تهران می‌آید تا با فعالان اقتصادی بخش خصوصی دیدار و گ ...