مرکز تخصصی اینفونگاره

خدمات تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی
  • اینفوگرافیک صداقت رسانه‌ای

    اصحاب رسانه‌ها، چشمِ بیدار و هوشیار جامعه در دست‌یابی به حقایق و واقعیت‌ها هستند؛ اهمیت کار رسانه ملی در این است که ...

  • استفاده از ابزارهای مدرن جدی گرفته شود

    کاربرد اینفوگرافیک در انتخابات

    اینفوگرافیک یک ابزار مناسب در اختیار رسانه‌ها در معرفی احزاب انتخاباتی، معرفی نامزدها اعم از سوابق و رزومه، ارائه عم ...