نخ دندان مینا

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • بازدید علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد از خط تولید نخ دندان مینا

    ارتباط علمی نخ دندان مینا با دانشگاه‌های کشور

    روز دوشنبه مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶، جمعی از دانشجویان به همراه هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران، به ...