تک زنگ سلامت

سایر فعالیت‌های خدماتی
 • گفتار درمانی در منزل

  گفتار درمانی چیست؟

  مرکز تک زنگ سلامت یکی از بزرگ‌ترین مرکزهای اراه دهنده خدمات گفتار درمانی در منزل در تهران است. می‌توان در صورت داشتن ...

 • پرستاری از بیمار در منزل

  خدمات پرستار از بیمار در منزل و مراقب از بیمار با هدف افزایش رفاه و آسایش خانواده‌های بیماران و همچنین بیمار ارائه ...

 • ارائه خدمات فیزیوتراپی در منزل

  با وجود مشغله‌های زیاد و زندگی در شهرهای بزرگ امکان بردن بعضی بیمارانی که توانای حرکتی خیلی کمی دارند به مراکز فیزیو ...

 • پرستاری از سالمند در منزل

  شرکت تک زنگ سلامت با داشتن نیروی با تجربه و مسئولیت پذیر تمامی خدمات مراقبت و پرستاری از سالمندان را در منزل انجام م ...

 • پرستاری از سالمند در منزل

  مراقبت از سالمند در منزل

  شرکت تک زنگ سلامت با داشتن نیروی باتجربه و مسئولیت‌پذیر تمامی خدمات مراقبت و پرستاری از سالمندان را در منزل انجام می ...