تک زنگ سلامت

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • پرستاری از سالمند در منزل

    شرکت تک زنگ سلامت با داشتن نیروی با تجربه و مسئولیت پذیر تمامی خدمات مراقبت و پرستاری از سالمندان را در منزل انجام م ...

  • پرستاری از سالمند در منزل

    مراقبت از سالمند در منزل

    شرکت تک زنگ سلامت با داشتن نیروی باتجربه و مسئولیت‌پذیر تمامی خدمات مراقبت و پرستاری از سالمندان را در منزل انجام می ...