تک زنگ سلامت

سایر فعالیت‌های خدماتی
 • همراه بیمار در بیمارستان

  همراه بیمار

  گاهی اوقات نیز فردی دچار بیماری یا مشکلی می شود که نیاز به مراجعه به بیمارستان دارد و خودش به تنهایی از عهده این کار ...

 • پرستاری از بیمار در منزل

  خدمات پرستار از بیمار در منزل و مراقب از بیمار با هدف افزایش رفاه و آسایش خانواده‌های بیماران و همچنین بیمار ارائه ...

 • ارائه خدمات فیزیوتراپی در منزل

  با وجود مشغله‌های زیاد و زندگی در شهرهای بزرگ امکان بردن بعضی بیمارانی که توانای حرکتی خیلی کمی دارند به مراکز فیزیو ...

 • پرستاری از سالمند در منزل

  شرکت تک زنگ سلامت با داشتن نیروی با تجربه و مسئولیت پذیر تمامی خدمات مراقبت و پرستاری از سالمندان را در منزل انجام م ...

 • پرستاری از سالمند در منزل

  مراقبت از سالمند در منزل

  شرکت تک زنگ سلامت با داشتن نیروی باتجربه و مسئولیت‌پذیر تمامی خدمات مراقبت و پرستاری از سالمندان را در منزل انجام می ...