تک زنگ سلامت

سایر فعالیت‌های خدماتی
 • ارائه خدمات فیزیوتراپی در منزل

  با وجود مشغله‌های زیاد و زندگی در شهرهای بزرگ امکان بردن بعضی بیمارانی که توانای حرکتی خیلی کمی دارند به مراکز فیزیو ...

 • پرستاری از سالمند در منزل

  شرکت تک زنگ سلامت با داشتن نیروی با تجربه و مسئولیت پذیر تمامی خدمات مراقبت و پرستاری از سالمندان را در منزل انجام م ...

 • پرستاری از سالمند در منزل

  مراقبت از سالمند در منزل

  شرکت تک زنگ سلامت با داشتن نیروی باتجربه و مسئولیت‌پذیر تمامی خدمات مراقبت و پرستاری از سالمندان را در منزل انجام می ...