گروه پژوهشی مدیریت ایران

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • مدیریت منابع انسانی چیست؟

    مقصود از مدیریت منابع انسانی سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبه‌هایی از فعا ...

  • بازاریابی سبز چیست؟

    منابع محدود هستند و انسان‌ها می‌خواهند نامحدود باشند و آن برای بازاریابان مهم هست که منابع را با اثربخشی بدون تلف کر ...