گروه فرسان

مسکن، ساخت و ساز و مصالح ساختمانی
  • بازسازی ساختمان چیست؟

    قطعا دلایل گوناگونی برای ساخت مجدد یا ترمیم ساختمان یا سازه وجود دارد. گاهی ممکن است تخریب در یک ساختمان به دلیل قدم ...

  • بررسی پروسه ایجاد کناف

    ایجاد کناف سقف پروسه ساده‌ای دارد اما اگر قرار باشد آن را به تنهایی انجام داد می‌تواند کمی چالش برانگیز باشد. چند نک ...

  • طراحی بازسازی ساختمان

    بازسازی ساختمان‌های قدیمی از پدیده‌های قرن بیست و یکم است. روش‌های ساخت‌وساز قدیمی دارای نقایص بسیاری از جمله عدم وج ...