فروشگاه عطریکو

صنعت آرایشی و بهداشتی
  • مواد پایه و کاربردی عطرسازی

    در یک مقاله جامع دیگر به بررسی عمیق انواع مواد شیمیایی و طبیعی پرکاربرد در صنعت عطرسازی می پردازیم . چنانچه به این م ...

  • فرق عطر های طبیعی و مصنوعی

    در این مقاله جامع به بررسی تفاوت های میان عطریات طبیعی با مواد معطر ساخته شده بر پایه مواد شیمیایی مصنوعی خواهیم پرد ...