لیما طب

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • آزمایش HPV برای چیست؟

    آزمایش ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) وجود ویروس پاپیلومای انسانی را تشخیص می‌دهد، ویروسی که می‌تواند منجر به تولید سل ...