• خار زدن پارچه

  خار زدن پارچه یکی از مراحل تکمیل کردن پارچه است که اثری ماندگار روی پارچه به جا میگذارد؛ خار زنی به عملی گفته میشود ...

 • چاپ پارچه

  چاپ روی پارچه عبارت است از استفاده از مواد شیمیایی و به کار گیری دستگاه های مکانیکی که به صورت دیجیتال انجام میشود؛ ...

 • براش روی پارچه

  براش پارچه یک مرحله از مراحل تکمیل پارچه است و به کمک آن سطح پارچه ها یک دست میشود و در نهایت سطح زیردستی پارچه بسیا ...

 • رنگرزی پارچه

  رنگرزی پارچه از مهم ترین فرآیندها در صنعت نساجی می باشد که تاثیر بسیار زیادی بر جلوه و زیبایی آنها داشته و به شیوه ه ...