مرکز رشد فناورى‌هاى پیشرفته دانشگاه صنعتى شریف

صنایع دانش‌بنیان و دارای فناوری پیشرفته همچون نانوتکنولوژی
 • 4 تا 6 مهر ماه امسال برگزار می شود

  ششمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتى شریف

  ششمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف با هدف ایجاد زمینه ارتباط مستقیم صنعت و دانشگاه و شناسایی علایق و استعدادها بر ...

 • در دانشگاه صنعت شریف شتاب گرفت

  حمایت از 63 طرح فنی و مهندسی

  شکل‌گیری شتابدهنده نوآوری دانشگاه صنعتی شریف، پس از گذشت 2 سال توانسته است به حمایت از 35 تیم فناور حوزه IT و 63 طرح ...

 • دردانشگاه صنعتی شریف طراحی شد

  رباتی برای راه رفتن دوباره

  ربات طراحی شده توسط تیمی از محققان مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریفی به عنوان جایگزینی مناسب برای ویلچر، رویای ر ...