100هنر

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • وب‌سایت «100هنر» یک ساله شد

    این وب‌سایت نخستین پایگاه تخصصى هنرى بوده که فعالیت‌های آن در زمینه برگزارى چالش‌هاى هنرى، گالرى‌هاى مجازى و حقیقى و ...

  • اولین سایت اشتراک آثار هنری برگزار می‌کند

    نمایشگاه آثار هنرمندان 100 هنر فصل اول

    فصل اول از نمایشگاه های گروهی 100هنر با حضور هنرمندان نقاش، عکاس، خوشنویس و مجسمه ساز جمعه 28 آبان ماه از ساعت 4 تا ...