مشاوران کسب وکار

خدمات تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی
  • علم بهتراست یا ثروت؟

    پاسخی جدید به پرسشی قدیمی

    براستی علم و ثروت در کنار هم و برای هم و در تکامل یکدیگرند به گونه ای که یکی بدون دیگری وجود خارجی ندارد. برای روشن ...

  • با ادغام یک موسسه حقوقی و یک شرکت سرمایه گذاری صورت گرفت

    آغاز رسمی فعالیت گروه مشاوران و کسب و کار

    گروه مشاوران کسب و کار فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. این مجموعه با پشتوانه 12 ساله خود درحوزه مشاوره، آموزش و پیاده س ...