عابر

خدمات حمل و نقل (خدمات دریایی، هوایی، ریلی)
  • اپلیکیشن عابر به نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک می‌آید

    حضور«اپلیکیشن عابر» در نمایشگاه حمل‌ونقل

    شانزدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک در 10 و 11 اسفند با موضوع بررسی وضعیت سیستم های حمل و نقل هوشمند و مهندس ...