سالنامه ترابری هوایی

انتشارات، رسانه و کتاب
 • جای خالی متولیان دولتی و تشکل‌های موثر خصوصی در سالنامه

  تعویق انتشار سالنامه صنعت ترابری هوایی

  به منظور جلب مشارکت سازمان‌ها و نهادهای دولتی و تشکل‌های موثر خصوصی حمل‌و‌نقل هوایی و بخش‌های مرتبط؛ انتشار سالنامه ...

 • بسته ترکیبی تامین مالی ‏

  راهبرد محوری حمل و نقل هوایی

  تجمیع درآمد ناشی از افزایش تعداد مسیرهای عبوری از آسمان کشور، تسهیل و مانع زدایی خدمات فورواردری، توسعه ‏گردشگری و ت ...

 • به چنگ آوردن فرصت ها به کمک مزیت های رقابتی در صنعت حمل و نقل هوایی؛

  توزیع سراسری سالنامه صنعت ترابری هوایی 96 ‏

  وظیفه نهادهای دولتی و خصوصی متولی حمل و نقل هوایی کشور پل زدن بین نقاط قوت و فرصت‌ها و ایجاد مزیت‌های ویژه رقابتی در ...

 • چرا در سالنامه ترابری هوایی تبلیغ کنیم؟

  تبلیغ در مدیاهای تخصصی اثر بخش تر است

  محتوای ‏تخصصی و تبلیغاتی این سالنامه حداقل به مدت یک سال به طور مکرر مورد مراجعه و بازبینی مخاطبان و ‏فعالان صنعت ح ...

 • سال 1396 نقطه عطف صنعت هوانوردی کشور؛

  سالنامه صنعت ترابری هوایی منتشر می شود

  سال 1396 یک نقطه عطف تاریخی در صنعت حل و تقل هوایی کشور است. در این سال اقدام به ‏نوسازی و توسعه ناوگان هوانوردی کلی ...