مهمه

صنایع دیجیتال، رایانه و کامپیوتر، سخت افزار و نرم افزار
  • در جهت جلوگیری از اتلاف وقت با محتوای زرد (هرز)

    یک تصمیم جدی بگیر و به زندگی برگرد

    تلگرام و اینستاگرام هم به عنوان یک ابزار، به هیچ عنوان بد نیستند. این ما هستیم که استفاده‌ی نادرستی از این ابزار دار ...

  • همه‌ در مورد اتفاقاتی جامعه مسئول هستند؛

    چرا باید از اپلیکیشن مهمه استفاده کرد؟

    اپلیکیشن «مهمه» به عنوان یکی از اولین ایده‌های مربوط به نوآوری اجتماعی در ایران، بستری‌ برای ایجاد کمپین در ابعاد، م ...