شرکت دانش بنیان میم دارو

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • میگرن با استفاده از داروی میگرن کات درمان پذیر است

    میگرن درمان دارد

    شرکت میم دارو با تولید داروی «میگرن کات» به عنوان اولین داروی درمان میگرن توانست میگرن را به یک بیماری درمان‌پذیر تب ...