اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1393030670001

جشنواره صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی

جشنواره صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی و چشم اندازهای پیش رو

کد: 1393030670001

http://bit.ly/1vIzayJ

، تهران , (اخبار رسمی): در مدت برگزاری این نمایشگاه شرکت های فعال در این زمینه و متولیان این حوزه های پرمخاطب، تلاش خواهند کرد سازوکارهای همکاری با سایر شرکت ها و کسب و کارهای همسو را در قالب یک همایش راهبردی گسترش دهند.

با توجه به واقعیت ها و قابلیت های موجود در عرصه صنایع شوینده و بهداشتی ایران، ورود به بازار های جهانی در اندازه های قابل قبول، امری دور از دست نیست و می توان با توسعه بازارهای منطقه ای به سمت بازارهای پر رقابت بین المللی حرکت کرده و سهم مناسبی از آن به دست آورد.

اواخر فروردین ماه، تهران، به مدت سه روز شاهد برگزاری جشنواره صنایع شوینده، آرایشی، بهداشتی و پخش خواهد بود و در مدت چهار روز برگزاری این نمایشگاه شرکت های فعال در این زمینه، دست اندرکاران و متولیان این حوزه های پرمخاطب، تلاش خواهند کرد ضمن تعمیق روابط خود با جامعه مخاطب و مشتریان متکثر، سازوکارهای همکاری با سایر شرکت ها و کسب و کارهای هم­سو اعم از شرکت های داخلی و خارجی را در قالب یک همایش راهبردی گسترش دهند.

خوش بختانه صنایع شوینده و بهداشتی در ایران از جنبه قابلیت های بازار و پتانسیل های تولید و عرضه و حتی در زمینه شبکه مویرگی توزیع بسیار بالاست و صنایع مرتبط، سهم قابل ملاحظه ای در گردش مالی کشور، تامین نیازهای مصرف کننده گان و ایجاد اشتغال پایدار ایفا می کنند.

از این رو برگزاری چنین جشنواره هایی که می تواند ضمن بررسی نقاط ضعف و برطرف کردن آنها استراتژی ها و چشم انداز های پیش رو را تدوین کند، بسیار لازم و اثر گذار است.

در دهه گذشته، صنایع مذبور، مخصوصا صنایع تولیدی در زمینه شوینده ها رشد کیفی و کمی بسیاری را شاهد بوده و ایران را به عنوان یکی از تولید کنندگان مطرح این حوزه معرفی کرده است. ضمن این که به موازات گسترش قابلیت های تولید و عرضه، عنصر رقابت به عنوان یک عامل تعادل بخش به بازار، به خوبی وجود داشته است.

بدین سبب برگزاری جشنواره هایی از این دست محل مناسبی است تا با شکل دهی جمعی از اساتید، صاحب نظران و فعالان این حوزه ها به بررسی راهکارهای ارتقای وضعیت کشور در زمینه های مورد بررسی بپردازند.

نباید نادیده گرفت که با توجه به واقعیت ها و قابلیت های موجود در عرصه صنایع شوینده و بهداشتی ایران، ورود به بازار های جهانی در اندازه های قابل قبول، امری دور از دست نیست و می توان با توسعه بازارهای منطقه ای به سمت بازارهای پر رقابت بین المللی حرکت کرده و سهم مناسبی از آن به دست آورد. بررسی راهکارهای این مهم می تواند یکی از دغدغه های صاحب نظرانی باشد که در قالب این جشنواره دیدگاه های خود را با مخاطبین و علاقه مندان در میان خواهند گذاشت.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

جشنواره صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی

دبیرخانه جشنواره و نمایشگاه برترین های صنایع شوینده، آرایشی، بهداشتی و پخش در ایران

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

جشنواره، نمایشگاه و همایش