اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13930520490017

در راستای تسهیل فضای کسب و کار کشور

کارگاه آموزش ارزیابی عملکرد هیات مدیره برگزار شد

کد: 13930520490017

http://bit.ly/1yrKYBv

، تهران , (اخبار رسمی): در قالب یک کارگاه تخصصی یک روزه که روز 18 مرداد ماه در تهران برگزار شد، موضوع ارزیابی عملکرد هیات مدیره شرکت ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ارزیابی عملکرد هیات مدیره شرکت ها

ارائه مفاهیم اولیه همچون حاکمیت شرکتی و جایگاه ارزیابی عملکرد هیات مدیره در شرکت های داخلی و خارجی از جمله مسائلی بود که در بخش نخست این کارگاه مورد توجه قرار گرفت.

این کارگاه در دو بخش صبح و عصر با حضور شرکت ها و موسساتی همچون همراه اول، گروه بهمن، لبنیات پاک، ایرانیت، توانیر، خیریه بهنام دهشپور و اتوبوسرانی تهران در سالن کنفرانس سازمان مشارکت های فرهنگی و هنری شهرداری تهران، واقع در میدان ولیعصر برگزار شد.

ارائه مفاهیم اولیه همچون حاکمیت شرکتی و جایگاه ارزیابی عملکرد هیات مدیره در شرکت های داخلی و خارجی از جمله مسائلی بود که در بخش نخست این کارگاه مورد توجه قرار گرفت.

در بخش دیگری از این کارگاه، با مشارکت حاضرین پرسشنامه های ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفت و شرکت کنندگان به بیان تجربیات خود در این حوزه پرداختند.

این کارگاه را مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی که یک موسسه غیر دولتی، غیر انتفاعی است برگزار کرد و هدف آن ترویج مفهوم حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تسهیل فضای کسب و کار مسئولانه در کشور بود.

تشریح مفهوم ارزیابی هیات‌‌مدیره و ارایه مدلی جامع و کاربردی در فضای داخلی، جهت ارزیابی عملکرد هیات مدیره ها از اهداف کلی این کارگاه به شمار می رفت.

در این کارگاه سعی شد علاوه بر تشریح کامل مفهوم ارزیابی هیات مدیره و جایگاه آن در ادبیات هیات مدیره، تجربیات چندین ساله مدرسین کارگاه در هر یک از سرفصل های کارگاه آموزشی به تفکیک به سمع و نظر حاضرین در کارگاه برسد و با ارایه برخی فرم ها و تدریس فرایندهای ارزیابی هیات مدیره، ماهیتی کاربردی تر به کارگاه یاد شده بخشیده شود.

سید مسلم علوی، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و پژوهشگر مؤسسه مطالعات راهبردی بُشرا پژوه و علیرضا امیدوار، مدیر مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی و عضو کمیته راهبری پروژه منطقه ای حاکمیت شرکتی ایران ترکیه و پاکستان از مدرسین این کارگاه بودند.

گفتنی است در پایان، به شرکت کنندگان گواهی نامه پایان دوره توسط مؤسسه مطالعات راهبردی بُشرا پژوه و مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی ایران اعطا شد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی

مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی موسسه ای است غیر دولتی ، غیر انتفاعی و غیر سیاسی که در چارچوب اهداف و موضوعات ترویج و آموزش مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها در کشور تشکیل شده است . این مرکز به عنوان اولین موسسه ایرانی به عضویت معاهده جهانی سازمان ملل UN Global Compact و مجمع جوانان کنفرانس اسلامی و شبکه مسئولیت اجتماعی شرکتی GPN360 درآمده است.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]