اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 139307141570051

تا اوایل آبان ماه صورت می گیرد

انتشار کتاب الکترونیکی «کاربرد سایتوژنتیک در پاتولوژی مدرن»

کد: 139307141570051

http://bit.ly/1s2qQrA

، تهران , (اخبار رسمی): کتاب الکترونیکی «کاربرد سایتوژنتیک در پاتولوژی مدرن»، به عنوان اولین کتاب از مجموعه کتاب های کاربردی تک پرایمر، تا اوایل آبان ماه منتشر می شود.

انتشار کتاب الکترونیکی «کاربرد سایتوژنتیک در پاتولوژی مدرن»

علاقه مندان برای دسترسی به این کتاب می توانند به سایت www.sababiomed.org مراجعه کنند.

این کتاب که توسط محمدرضا دهقانی ترجمه و تدوین شده، به صورت اینترنتی منتشر می شود.
در این کتاب به مفاهیم علم سایتوژنتیک، تکنیک کشت سلول، کاریوتایپ، تصویرسازی کامپیوتری، تکنیک FISH، فناوری میکرواری، ناهنجاری های کروموزومی، جنبه بالینی سایتوژنتیک، ژنتیک سرطان، اختلالات سایتوژنتیک و سایر پدیده های سایتوژنتیک پرداخته شده است.
علاقه مندان برای دسترسی به این کتاب می توانند به سایت www.sababiomed.org مراجعه کنند.

 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
لینک مرتبط:
http://www.sababiomed.org/
سایت دریافت کتاب «کاربرد سایتوژنتیک در پاتولوژی مدرن»
منتشر شده در سرویس:

بهداشت و درمان

رویدادمرتبط:

| زمان انتشار کتاب «کاربرد سایتوژنتیک در پاتولوژی مدرن»