کد: 139307271830026

براساس ممیزی بانک مرکزی اعلام شد

پیاده سازی موفق طرح نماد در شعب منتخب بانک کارآفرین

کد: 139307271830026

https://goo.gl/k76LtC

، تهران , (اخبار رسمی): بانک مرکزی، شعب بانک کارآفرین را از نظر پیاده سازی طرح نماد یکی از بهترین نمونه های ممیزی شده در بین سایر بانک های دولتی و خصوصی معرفی کرد.

پیاده سازی موفق طرح نماد در شعب منتخب بانک کارآفرین

بانک مرکزی خواستار همکاری و مشارکت بانک کارآفرین در توسعه دستورالعمل های اجرایی طرح نماد در نظام بانکی کشور و توسعه دفاتر پیشخوان نماد از طریق شعب این بانک در سراسر کشور شد

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، براساس ممیزی های بانک مرکزی از عملکرد شعب پایلوت و منتخب بانک کارآفرین، این بانک از منظر تبدیل و پیاده سازی طرح نماد مطابق مقررات و دستورالعمل های اجرایی مربوطه، به عنوان یکی از بهترین نمونه های ممیزی شده در بین سایر بانک های دولتی و خصوصی معرفی شد.

به دلیل اجرای موفقیت آمیز پیاده سازی طرح نماد در شعب پایلوت بانک کارآفرین،  بانک مرکزی خواستار همکاری و مشارکت بانک کارآفرین در توسعه دستورالعمل های اجرایی طرح نماد در نظام بانکی کشور و توسعه دفاتر پیشخوان نماد از طریق شعب این بانک در سراسر کشور شد.

مقرر شده است  ظرف مدت 15 روز آینده مجوز دائم راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات گواهی طرح نماد برای شعب ممیزی شده بانک کارآفرین صادر شود.

 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

بانک کارآفرین

بانک کارآفرین فعالیت خود را در ابتدا به صورت موسسه اعتبار غیر بانکی در سال 1378 آغاز کرد. پس از تصویب قانون تاسیس بانک غیر دولتی و اعلام ضوابط آن، در سال 1380 مجوز خود را در یافت کرد.

منتشر شده در سرویس:

بانک، بیمه و سرمایه