اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395050671995390

به ازای هر سهم

بیمه میهن 5 ریال سود داد

کد: 1395050671995390

https://goo.gl/83a4RV

، تهران , (اخبار رسمی): بیمه میهن 5 ریال سود داداخبار پولی مالی- بیمه میهن به ازای هر سهم مبلغ 5 ریال سود تقسیم کرد.

مجمع بیمه میهن

به گزارش اخبار رسمی و به نقل از روابط عمومی بیمه میهن، تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت "بیمه میهن " در کدال منتشر شد.

1) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 5 ریال تصویب شد.

2) مفید راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفید راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شد

3) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

4)تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ  9  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

5) تعیین پاداش هیئت مدیره:

مبلغ  120  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

بیمه میهن

شرکت بیمه میهن (سهامی عام) در تاریخ 1387/06/06 تحت شماره 330902 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده و پروانه فعالیت آن توسط بیمه مرکزی ایران به شماره 38911 مورخ 1387/11/16 صادر گردیده است.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

بانک، بیمه و سرمایه