کد: 1395051073380026

دعوت بانک کارآفرین از سهامداران

عضو هیات مدیره شوید

کد: 1395051073380026

https://goo.gl/DxdlWO

، تهران , (اخبار رسمی): بانک کارآفرین به منظور عضویت در هیات مدیره از سهامدارانش دعوت به عمل آورد.

عضو هیات مدیره شوید

به گزارش اخبار رسمی و به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین در اجرای ماده 61 اساسنامه بانک کارآفرین بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی سهامدار بانک که داوطلب عضویت در دوره آتی هیات مدیره بانک هستند؛ دعوت به عمل می‌آید که حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار این آگهی، داوطلبی خود را همراه با تائیدیه کتبی دارندگان حداقل پنج درصد سهام بانک، جهت ارسال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اداره سهام بانک کارآفرین واقع در تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان ناهید غربی، پلاک 97، کدپستی 1966916475 اعلام کنند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

بانک کارآفرین

بانک کارآفرین فعالیت خود را در ابتدا به صورت موسسه اعتبار غیر بانکی در سال 1378 آغاز کرد. پس از تصویب قانون تاسیس بانک غیر دولتی و اعلام ضوابط آن، در سال 1380 مجوز خود را در یافت کرد.

منتشر شده در سرویس:

بانک، بیمه و سرمایه