اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950611109765684

توسط انجمن احسان صورت گرفت

اخذ ایزو مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

کد: 13950611109765684

http://goo.gl/p9j5a3

، تهران , (اخبار رسمی): انجمن احسان موفق به اخذ ایزو سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی شد.

استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

به گزارش روابط عمومی انجمن احسان، استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی که عموما" با مخفف HSE-MS معرفی شده اند،چارچوب مشخصی را برای یک سیستم مدیریت یکپارچه تهیه می کنند ودارای وجوه تمایزی با استاندارد های ایزو 14001 وOHSAS 18001 هستند.

  اخذ ایزو HSE-MS به این مفهوم است که سازمان یا شرکت مربوطه یک توافق بین المللی را قبول کرده است که طی این توافق تمامی چارچوبهای بین المللی را در حوزه بهداشت شغلی و ایمنی محیط زیست باید پیاده سازی کند و طبق این چارچوبها به کار خود ادامه دهد . در این گواهینامه ایمنی محیط زیست به نوعی به صورت مکمل دیگر استانداردها پیاده سازی می شود و با آنها تطبیق کامل دارد .
این پنجمین گواهینامه بین المللی احسان است که از شرکت بین المللی cbis  استرالیا پس از استقرار سیستم های جهانی و ممیزی های مختلف،با بالاترین رتبه اخذ شده است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

احسان

حمایت از بیماران مبتلا به سرطان و اطلاع رسانی در حوزه های سلامت، پیشگیری و خود مراقبتی

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس های:

بهداشت و درمان | شهر و جامعه