کد: 13950615114705403

بیمه کارآفرین150 میلیارد تومانی شد

کد: 13950615114705403

https://goo.gl/yRDAKm

، (اخبار رسمی): افزایش سرمایه بیمه کارآفرین به مبلغ 1,500,000 میلیون ریال از محل مطالبات ، آورده نقدی و سود انباشته ثبت شد.

بیمه کارآفرین

به گزارش اخبار رسمی و به نقل از روابط عمومی بیمه کارآفرین، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/04/29  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 1,200,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,500,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 265200 میلیون ریال ، از محل سود انباشته مبلغ 34800 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1395/06/02 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

بیمه کارآفرین

مشخصات شرکت تکمیل نشده است

منتشر شده در سرویس:

بانک، بیمه و سرمایه