اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950615115265966

سالن یار تشریح می کند

ارتباط چشمی در سخنرانی

کد: 13950615115265966

http://goo.gl/jI3OcP

، تهران , (اخبار رسمی): بشر همواره در طول تاریخ به دنبال برقراری ارتباط و انتقال مطالب خود به دیگران بوده است.

سخنرانی

به گزارش اخبار رسمی و به نقل از سالن یار بنیانگذار مشاوره علمی تشریفات و بازاریابی سخنرانی یکی از موثرترین روشها برای برقراری ارتباط، انتقال مفاهیم و ارائه مطالب است.

موفقیت در برقراری ارتباط و سخنرانی نیازمند مهارت‌ها و توانایی‌هاییست که بایستی آموخته و  به کاربربرده شود. همواره یکی از مهمترین این مهارت‌ها برقراری ارتباط چشمی هنگام سخنرانی بوده و هست.

 ارتباط چشمی خوب احساس آرامش بیشتری به شما داده و کمک زیادی به اعتماد شما در توانایی‌هی کلامیتان می‌کند.

به همین منظور است که شما باید بتوانید ارتباط چشمی خود را پیوسته حفظ نمایید؛ برای اینکار باید آنقدر بر متن سخنرانی خود تسلط داشته باشید که فقط هرازگاهی نیاز به نگاه کردن به متن خود پیدا کنید.

چند چهره صمیمی را ـ که به مضمون سخنان شما واکنش نشان می‌دهند ـ در بین حضار پیدا کنید و سخنرانی خود را با تمرکز بر روی آنان انجام دهید.

در این حالت است که شما می توانید در هر نوبت، ارتباط چشمی خود را چهار تا پنج ثانیه حفظ کنید و سپس به سراغ نفر بعدی بروید.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

مشاوره علمی تشریفات

شاور اجرایی بنیادسخنرانان حرفه ای ایران -مشاور اجرایی پروژه مجموعه کتاب های دویست جلدی زندگینامه یکصدکارآفرین بزرگ ایرانی(مراکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف،صنعتی امیرکبیر و دانشگاه شهیدبهشتی) – بنیانگذار مشاوره علمی تشریفات،بازاریابی،کارگزاری اجاره سالن در ایران(WWW.SALONYAR.COM)

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

تبلیغات و روابط عمومی