اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950803167645757

حافظی اعلام کرد

هشدار نسبت به ساختمان های فاقد سند منطقه 17

کد: 13950803167645757

https://goo.gl/fW268C

، تهران , (اخبار رسمی): رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با بیان اینکه تنها برای امور تایپ و پویا نگاری در سطح منطقه 17، مبلغ 1 میلیارد و 600 میلیون تومان هزینه شده است، گفت: تعداد 8 باب از ساختمان ها فاقد سند بوده است.

هشدار نسبت به ساختمان های فاقد سند منطقه 17

به گزارش اخبار رسمی به نقل از  اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای شهر تهران ،رحمت اله حافظی در دویست و نود و نهمین جلسه شورای شهر تهران ،با استناد به گزارش رسیدگی به عملکرد مالی مناطق 17 و 20 که توسط حسابرس تهیه شده است، افزود: در بند 1-6 دارایی های ثابت مشهود منطقه 17 آمده است که از مجموع 70 باب ساختمان، اسناد مالکیت 21 باب از ساختمان ها به بهای تمام شده یک میلیارد و 800 میلیون تومان و 8 قطعه از اراضی به بهای تمام شده 861 میلیون تومان به حسابرس ارائه نشده است.

وی ادامه داد: همچنین تعداد 8 باب از ساختمان ها فاقد سند بوده و بصورت تصرفی اعلام شده که چگونگی تصرف و استنادات قانونی آن و نیز وضعیت نهایی آنها برای حسابرس مشخص نیست.

حافظی درباره پرداخت عوارض بازار مبل ایران، گفت: بابت پروژه یک میلیارد و 600 میلیون تومان بیش از مخارج برآورد شده توسط کارشناس رسمی دادگستری هزینه شده که به حساب طلب آقای ع. ا لحاظ شده است. این پروژه در سال 85 تکمیل و تحویل شهرداری شده اما اسناد مالکیت آن تا این تاریخ به نام شهرداری منتقل نشده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنین اعلام کرد: برای اجرای پروژه های عمومی و اختصاصی منطقه 17، قراردادهایی با شرکت ها وسازمان های وابسته به شهرداری منعقد کرده که بررسی های انجام شده حاکی از آن است که بعضا صورت وضعیت های ارائه شده متناسب با کار انجام شده نبوده است. به عنوان مثال قرارداد با سازمان همیاریها برای امور تایپ و پویا نگاری در سطح منطقه به مبلغ 1 میلیارد و 600 میلیون تومان هزینه شده است.

حافظی درباره عملکرد مالی منطقه 20 شهرداری تهران گفت: بر اساس استانداردهای حسابرسی باید استهلاک صرفا در بخش اعیان ساختمان ها لحاظ شود اما شاهد هستیم که این استهلاک برای عرصه و اعیان لحاظ شده که این خطا است. بر اساس گزارش حسابرس بهای تمام شده ساختمان ها در پایان سال مالی به جمع 69 میلیارد و 600 میلیون تومان شامل تعداد 253 باب است که بخش عمده آن مربوط به ارزش عرصه آنها است.

وی تاکید کرد: این مساله در گزارش صورت های مالی تلفیقی سال 90 نیز وجود دارد که مورد پذیرش نیست

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

شورای اسلامی شهر تهران

شورای اسلامی شهر تهران جایگاهی حقوقی است که 31 عضو آن از طریق رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. وظیقه شورای شهر قانون گذاری و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری را بر عهده داشته و یکی از مهمترین وظایف موردی آن انتخاب شهردار برای مدت 4 سال است.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

شهر و جامعه