اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13951118232680365

تا 5 سال دیگر

خدمات ثابت و سیارمخابرات یکپارچه می‌شود

کد: 13951118232680365

https://goo.gl/ZqZMVn

، تهران , (اخبار رسمی): مدیرعامل شرکت مخابرات ایران خطاب به وزیر ارتباطات، گفت: به سند جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی برای رشد حوزه ICT نیازمندیم و معتقدیم سرمایه‌گذار خارجی باید به نسبت 1 به 2 در کنار سرمایه‌گذاری داخلی حضور داشته باشد.

خدمات ثابت و سیارمخابرات یکپارچه می‌شود

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی مخابرات ایران  رسول سراییان اظهار داشت: در آینده اندازه بازار ICT ایران است که برابر خواهد شد که 60 درصد به CT و 40  درصد به IT اختصاص خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران سهم 60 درصدی CT در بازار ICT ایران در سال‌های آینده را معادل 72 هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

وی با اشاره به رهنگاشت 5 ساله شرکت مخابرات ایران که از امسال اجرایی شده گفت: یکی از مفاهیم مهم این رهنگاشت همگرایی خدمات ثابت و سیار در مخابرات است که در پایان 5 سال آینده سرویس ثابت و سیار به صورت یکپارچه توسط مخابرات ارائه خواهد شد و خدمات ارزش افزوده به واسطه زیرساخت IP قابل ارائه می‌شود.

سراییان با بیان اینکه لازمه این هدف و بزرگ شدن بازار شرکت مخابرات را در بزرگ شدن تمام بازار می‌بینیم گفت: در این باره از وزیر  ارتباطات خواسته‌ای داریم که به سرمایه‌گذاری خارجی مربوط است.

وی با بیان اینکه به سند جذب و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در حوزه ICT  نیازمندیم گفت: معتقدیم که سرمایه‌گذار داخلی و خارجی باید 2 به 1 در پروژه‌های ICT سهم داشته باشند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]