اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13951202237545458

در شش ماه نخست سال 95 و از سوی سازمان تامین اجتماعی

651 میلیارد ریال کمک هزینه ازدواج پرداخت شد

کد: 13951202237545458

https://goo.gl/mV4Dzn

، (اخبار رسمی): 4هزار و 920 میلیارد و 672 میلیون ریال در قالب تعهدات کوتاه مدت از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان و مستمری بگیران در شش ماه نخست سال جاری پرداخت شده است.

651 میلیارد ریال کمک هزینه ازدواج پرداخت شد

به گزارش اخبار رسمی به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، از مجموع هزینه های کوتاه مدت، یک هزار و 318 میلیارد و 2911میلیون ریال در بخش غرامت دستمزد بیماری غیر ناشی ازکار و 114 میلیارد و 51 میلیون ریال در بخش غرامت دستمزد بیماری ناشی از کار هزینه شده است.

همچنین یک هزار و155 میلیارد و 196 میلیون ریال به عنوان استراحت ایام بارداری و 651میلیارد و 491میلیون ریال به عنوان کمک هزینه ازدواج از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان در همین مدت پرداخت شده است.
بر اساس این گزارش، در شش ماه اول سال جاری، بابت کمک هزینه فوت و کفن و دفن 149میلیارد و 138 میلیون ریال وبابت هزینه سفر و فوق العاده همراه 18 میلیارد و417 میلیون ریال هزینه شده است.
همچنین، در همین مدت 144میلیارد و 311میلیون ریال برای کمک هزینه پروتز و اروتز پرداخت شده و در بخش غرامت نقص عضو مقطوع 14 میلیارد و 261میلیون ریال و در بخش سایر کمک ها یک هزار و 288 میلیارد و 138 میلیون ریال هزینه شده است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سازمان تامین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی دارای وظایف عمده در دو بخش بیمه ای و درمانی می باشد که برای اجرای وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و واحدها، شعب و نمایندگی‌هاو مراکز درمانی و بیمارستانی ،کلینیک ،پلی کلینیک و دی کلینیک در تهران و شهرستانها می باشد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

شهر و جامعه