اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13951212240965383

در دومین هفته اسفند ماه رخ داد

عبور ارزش معاملات بورس تهران از 9500 میلیارد ریال

کد: 13951212240965383

https://goo.gl/OmDk1k

، تهران , (اخبار رسمی): در پایان معاملات هفته منتهی به 11 اسفند ماه 95، شاخص کل با 5 / 0 درصد کاهش روبرو شد.

عبور ارزش معاملات بورس تهران از 9500 میلیارد ریال

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی بورس تهران، در پایان معاملات هفته منتهی به 11 اسفند ماه 95، شاخص کل با 372 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 77475 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 80 واحد کاهش به رقم 55029 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 1818 واحد کاهش عدد 164683 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با   1  /  0  درصد کاهش و  09  /  1 درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.

در 5 روز کاری این هفته ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 9500 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل  18 درصد کاهش یافته است.

در ضمن تعداد 4012 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 280 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 30 درصد کاهش و  2 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.

 براین اساس تعداد 1 میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش 778 میلیارد ریال معامله شد که  به ترتیب 58 درصد و 59 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته را نشان می دهد. 

این درحالی است که تعداد 22 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 251 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و  به ترتیب با 29 درصد و 43 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

شرکت بورس اوراق بهادار تهران

بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت‌ماه 1345 تأسیس شد. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد: دوره نخست (1357-1346)، دوره دوم (1367-1358)، دوره سوم (1383-1368) و دوره چهارم (از 1384 تاکنون)

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

بانک، بیمه و سرمایه