اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13960605259337589

سفیر مهربانی میزبان کارآفرین برتر کشور

دیدار کارآفرین برتر کشور به دعوت سفیر مهربانی از مازندران

کد: 13960605259337589

https://goo.gl/gZ3QuE

، بابل , (اخبار رسمی): الهام عربلو , کارآفرین برتر کشور , به دعوت شبکه نیکوکاری سفیر مهربانی جهت ایجاد شغل و کارآفرینی به مازندران می آید.

دیدار کارآفرین برتر کشور به دعوت سفیر مهربانی از مازندران
شبکه نیکوکاری سفیر مهربانی

بازدید الهام عربلو , کارآفرین برتر کشور , به دعوت از شبکه نیکوکاری سفیر مهربانی از مازندران به منظور کارآفرینی و اشتغال زنان بی سرپرست و بد سرپرست

به گزارش شبکه نیکوکاری سفیر مهربانی، الهام عربلو، به دعوت شبکه نیکوکاری سفیر مهربانی جهت ایجاد شغل و کارآفرینی به مازندران می آید. یکی از مهمترین اهداف این دیدار که به دعوت اعضای محترم هیات عامل شبکه نیکوکاری سفیر مهربانی در مازندران انجام می گردد، ایجاد فرصت شغلی مناسب برای زنان بی سرپرست و بد سرپرست، در محدوده بابل کنار می باشد.

شایان ذکر است که با رایزنی و توافق ریاست محترم هیات عامل سفیر مهربانی، جناب آقای مهندس دماوندی و امام جمعه محترم بابل کنار، تعداد دو سوله جهت امر اشتغال زنان بی سرپرست در منطقه مذکور در نظر گرفته شده و به همین جهت از خانم عربلو دعوت بعمل آمده تا با تجربیات مفیدی که در این حوزه دارند، بانی این امر خیر و خداپسندانه گردند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

شبکه نیکوکاری سفیر مهربانی

مرکز نیکوکاری سفیر مهربانی شهرستان بابل شماره کارت مجازی :6037691980022289 شماره حساب: 0110831765006 آنی پرداخت : #8280*4*733*

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

شهر و جامعه